Renault Seznamka 365

Právní informace

Renault Seznamka je program bezplatné výpůjčky vozidel potenciálním klientům se zájmem o zakoupení vozidla značky RENAULT v prodejní síti Renault na dobu 2 dnů s maximálním nájezdem 200 km.

Potenciální klient projeví svůj zájem o vypůjčení vozidla prostřednictvím webového formuláře uvedeného na clio365.renault.cz. Následně bude kontaktován Klientským centrem společnosti Renault Česká republika, a.s. za účelem předběžné nezávazné rezervace vozidla u konkrétního prodejce. Vybraný prodejce následně předmětného potenciálního klienta kontaktuje za účelem závazné rezervace termínu a vozidla pro výpůjčku v rámci programu Renault Seznamka.

Předmětné vozidlo bude potenciálnímu klientovi jako vypůjčiteli přenecháno na bezplatné dočasné užívání v délce 2 dnů a maximálního nájezdu 200 km po složení vratné kauce a na základě smlouvy o výpůjčce sepsané s vybraným prodejcem jako půjčitelem.